PROFESSIONAL BOOKING OOH & DOOH --- KHÔNG KHOẢNG CÁCH, KHÔNG ĐỊA LÝ --- 30 GIÂY LÀ CÓ NGAY NGÂN SÁCH MARKETING TOÀN QUỐC

INTRODUCE

Untitled-1-01

--- BY HANDS BY THE WAY ---

AGENCY

Connect OUT OF HOME Global

ngã 5 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG NGÃ 5 GÒ VẤP (NGÃ 5 CHUỒNG CHÓ) 40 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG 3, GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 12,3m X
6m
(73,8m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 92.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture33

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT 786 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 18m X
8m
(144 m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture31

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG BƯU ĐIỆN BÌNH THẠNH, NGÃ BA PHAN ĐĂNG LƯU, LÊ VĂN DUYỆT, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 8m X
15m
(120m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture27

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 600,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VÒNG XOAY 10 PHẠM VĂN ĐỒNG, QUẬN GÒ VẤP, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 12m X
6m
(72m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
599 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG SỐ 599, ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 13.2m X
6m
(79.2m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture24

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VÒNG XOAY 06 PHẠM VĂN ĐỒNG, QUẬN GÒ VẤP, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 10m X
6m
(60m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture21

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, 374 NGUYỄN KIỆM, QUẬN PHÚ NHUẬN
Kích Thước: 17.6m X
6m
(105.6m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 91 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture18

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT DẢI PHÂN CÁCH PHẠM VĂN ĐỒNG, GIAO LỘ HIỆP BÌNH PHẠM VĂN ĐỒNG, TP THỦ ĐỨC 610M
Kích Thước: 12 m X
6 m
(144m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 26/04/2024
Tổng Điểm: 91 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture15

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT DẢI PHÂN CÁCH ĐOẠN HIỆP BÌNH ĐƯỜNG SỐ 25 PHẠM VĂN ĐỒNG, Q.THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH 10M
Kích Thước: 12 m X
6 m
(144m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 26/04/2024
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
398 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG SỐ 398, ĐƯỜNG PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 11m X
6m
(66m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 91.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture10

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT ĐƯỜNG SỐ 20 PHẠM VĂN ĐỒNG, Q.THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH 310M
Kích Thước: 12m X
6m
(144m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 26/04/2024
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture6

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG 239 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, BÌNH THẠNH, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 18.5m X
8m
(148m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 26/04/2024
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture3

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG 483A NGUYỄN KIỆM , QUẬN PHÚ NHUẬN
Kích Thước: 17.3 m X
11.3 m
(195m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 91.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 400.000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VÒNG XOAY LÊ QUANG ĐỊNH, PHẠM VĂN ĐỒNG 561 LÊ QUANG ĐỊNH, GÒ VẤP
Kích Thước: 10,9m X
6m
(65,4m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 91 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture16

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VÒNG XOAY LÊ QUANG ĐỊNH, PHẠM VĂN ĐỒNG PHƯỜNG 4, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 13,65m X
6m
(144m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 92.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 1 mặt
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG TẠI 178A NGUYỄN VĂN TRỖI, QUẬN PHÚ NHUẬN, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 10m X
11m
(110m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 24/04/2024
Tổng Điểm: 92.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
32 3

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Biển bạt hiflex
Vị Trí: BIỂN BẠT HIFLEX CẦU BỘ HÀNH HNC 32 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, 19 TRẦN ĐẠI NGHĨA HÀ NỘI
Kích Thước: 14m X
1.7m
(23.8m2 ( 2 mặt ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 150.000 (vehicles/day)
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG TẠI NGÃ BA 190 XÃ ĐÀN, PHẠM NGỌC THẠCH, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Kích Thước: 10m X
6
(99m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 11/04/2024
Tổng Điểm: 95 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
z5372234647156_f244659dc63702bd242b1ad6a3b5ed51

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano trụ 3 mặt
Vị Trí: PANO NGÃ TƯ VÕ VĂN KIỆT - HỒ HỌC LÃM
Kích Thước: 16m X
8m
(128m2 ( 3 mặt ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 22/04/2024
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: Khoảng 600.000 người / ngày
Lượt View:
Thể Loại :
Vị Trí: BILLBOARD NGUYỄN THÔNG, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN
Kích Thước: 14m X
7m
(196m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 10/05/2024
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 1 mặt
Vị Trí: BILLBOARD TẠI ĐẠI LỘ NGUYỄN TẤT THÀNH, TÔN ĐỨC THẮNG, TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN
Kích Thước: 12m X
6m
(72m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/05/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
31 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 31 – 117 LÊ THANH NGHỊ HÀ NỘI
Kích Thước: 13m X
3m
(39m2 ( 2 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/04/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
29 4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 29 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 129 GIẢI PHÓNG HÀ NỘI
Kích Thước: 13m X
03m
(39m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/04/2024
Tổng Điểm: 89 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
20 1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 20 – 473 NGUYỄN TRÃI HÀ NỘI
Kích Thước: 17.9m X
1.9m
(34.01m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/04/2024
Tổng Điểm: 89.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:

Dịch vụ thi công sản xuất

man hinh led 3d

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Màn hình LED - Công nghệ 3D hiện đại nhất

Application: Đại lý, cửa hàng, showroom trưng bày, shop, nhà hàng độc quyền, quán ăn, ...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Tùy theo qui cách

Optional Fitting: Phù hợp theo thực tế

hn

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Billboard chân trụ tròn vòng xoay

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Tùy theo qui cách

Material: Thép tấm, hiflex, bê tông cốt thép

Optional Fitting: Phù hợp theo thực tế

hn

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Billboard Trivision

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Tùy theo qui cách

Material: Thép tấm và trivision

Optional Fitting: Phù hợp theo thực tế

hn

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Hệ thống nhận diện nhà thuốc

Application: Showroom, tiệm thuốc, đại lý bán lẻ, quày thuốc...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Hệ thống màu theo nhận diện thương hiệu

Material: Alumium, Hiflex, Mica...

Surface: Alumium, Hiflex, Mica

Optional Fitting: Phù hợp theo hệ thống

hn

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Hệ thống nhận diện thương hiệu PNJ

Application: Cửa hàng trang sức, showroom trưng bày...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Hệ thống màu theo nhận diện thương hiệu

Material: Alumium, Hiflex, Mica...

Surface: Alumium, Hiflex, Mica

Optional Fitting: Phù hợp theo hệ thống

hn

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Hệ thống nhận diện thương hiệu VIETTEL

Application: Cửa hàng điện thoại, showroom điện thoại, đại lý...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Hệ thống màu theo nhận diện thương hiệu

Material: Alumium, Hiflex, Mica...

Surface: Alumium, Hiflex, Mica

Optional Fitting: Phù hợp theo hệ thống

HN

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Hệ thống nhận diện thương hiệu OPPO

Application: Cửa hàng điện thoại, showroom điện thoại, shop...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Hệ thống màu theo nhận diện thương hiệu

Material: Alumium, Hiflex, Mica...

Surface: Alumium, Hiflex, Mica

Optional Fitting: Phù hợp theo hệ thống

hn

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Bảng hiệu độc quyền hệ thống Bia Sài Gòn

Application: Nhà hàng độc quyền, quán ăn, đại lý, tạp hóa

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Hệ thống màu theo nhận diện thương hiệu

Material: Alumium, mia, tranh điện, logo hút nổi, logo led.

Surface: Mica, alumium....

Optional Fitting: Theo nhận diện phù hợp hệ thống

hinh nen

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Product name: Bảng hiệu độc quyền hệ thống Tôn Hoa Sen

Application: Chuỗi nhà máy, đại lý, cửa hàng...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Sơn tĩnh điện theo màu sắc hệ thống

Material: Tôn và mica

Surface: Mica và tôn

Optional Fitting: Phù hợp theo hệ thống

 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA AIG ĐẾN 2050

Lên kế hoạch đầu tư và phát triển dài hạn đến năm 2050 đây là bước đi quan trọng và nhiều doanh nghiệp cần lập trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, cũng như tốc độ phát triển và cạnh tranh ngày càng tăng cao. Việc xây dựng kế hoạch dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt và chọn lọc được thời cơ từ đó tìm kiếm cơ hội tốt hơn và qua đó cũng nắm bắt, quản trị rủi ro hiệu quả hơn.

Mục tiêu phát triển dài hạn

Mục tiêu dài hạn được định nghĩa là một kết quả mong muốn của một người trong tương lai. Mục tiêu đó được hình dung ra, được cam đoan và được nỗ lực thực hiện bằng cách đặt ra một hạn mức thời gian cụ thể để hoàn thành. Mục tiêu của công ty chính là những gì mà những nhà lãnh đạo, những người sáng lập công ty muốn mang lại đến công ty và đến cộng đồng.

Mục tiêu của công ty không chỉ đơn thuần là về mặt lợi nhuận mà còn là về mặt giá trị mà công ty đó muốn mang lại đến các khách hàng và xã hội. Mục tiêu của công ty thường được thể hiện rõ nhất trong sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.

Hiện tại đang là năm 2022, tại sao AIG lại thực hiện lập kế hoạch hoạt động từ thời điểm này đến năm 2050.

Có thể lúc đầu khi đọc tiêu đề – nhiều người sẽ suy nghĩ tại sao AIG lại nêu những hoạt động diễn ra quá lâu vào tương lại; liệu nó có đúng, liệu có phải nó quá viễn vong.

Thực tế, là doanh nghiệp đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. AIG đã trải qua nhiều biến động của thị trường, từ lạm phát đến suy thoái kinh tế. Từ đó đã giúp cho Ban Lãnh đạo AIG càng quyết tâm xây dựng những mục tiêu phát triển trong tương lại; đánh giá được những rủi ro và cơ hội từ các mục tiêu này mang lại.

Suy cho cùng, mục đích của việc thực hiện kế hoạch hoạt động đầu tư dài hạn tới 2050 của AIG chủ yếu vào:

+ Đánh giá những cơ hội và thách thử của thị trường trong thời gian tới, giúp AIG nắm bắt và có những kế hoạch phương án xử lý nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

+ Định hướng những sản phẩm sẽ ứng dụng trong thời gian đến. Điều này có được từ việc tiếp thu công nghệ quảng cáo, tìm hiểu và đánh giá sản phẩm trong giai đoạn thời đại công nghệ.

+ Phát triển dài hạn cho doanh nghiệp, tạo được lượng lớn khách hàng và mở rộng các sản phẩm bổ trợ – giúp giữ chân và gắn bó dài lâu với khách hàng. Tạo ra được chuỗi sản phẩm đa dạng.

NHỮNG TIỀM NĂNG NÀO ĐỂ AIG XÂY DỰNG MỤC TIÊU DÀI HẠN

Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp

Nói đến quản trị doanh nghiệp, AIG đã đầu tư và phát triển phần mềm hệ thống ERP từ năm 2014 đến nay đã hoạt động ổn định. Tạo nên sự nhịp nhàng trong việc xử lý các công việc, giảm thiểu được nhân viên thực hiện và độ chính xác cao. Sử dụng hệ thống ERP còn giúp việc hoạch định chiến lược, thống kê, phân tích trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Và khi hệ thống ERP đã hoạt động ổn định phù hợp với lĩnh vực đang phát triển của AIG. Khi đó việc AIG mở rộng chuỗi các chi nhánh, văn phòng đại diện thì việc quản trị sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ.

Bên cạnh đó, AIG cũng đã xây dựng nên sơ đồ tổ chức, bộ máy của công ty cụ thể rõ ràng, với các quy trình, mô tả công việc cụ thể. Giúp các nhân sự khi mới tiếp cận và làm việc tại AIG sẽ nhanh chóng hòa nhập hơn; mang đến hiệu quả công việc tốt nhất.

Sơ đồ tổ chức công ty là một biểu đồ trực quan mô tả các đặc điểm, hình dạng và hình ảnh đại diện cho các vị trí hoặc con người trong một doanh nghiệp. Loại biểu đồ này có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt như sau:

  • Sơ đồ có thể cho thấy hệ thống phân cấp và cấu trúc nội bộ của công ty.
  • Giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của họ.
  • Kế hoạch có tác dụng làm rõ trách nhiệm cũng như vai trò của các bộ phận.
  • Thông tin liên hệ của nhân viên sẽ được lưu trữ dễ dàng hơn.
  • Bộ phận quản lý dễ dàng nắm được số lượng nhân viên.
  • Giúp nhân viên hiểu rõ lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình.

Cơ cấu tổ chức là một hệ thống các mối quan hệ hoạt động chính thức. Bao gồm nhiều công việc riêng biệt, cũng như các công việc nhóm. Cơ cấu tổ chức là tập hợp các bộ phận (đơn vị, cá nhân) phụ thuộc lẫn nhau. Chuyên môn hoá và có trách nhiệm, quyền hạn nhất định, được tổ chức theo các khâu, các cấp. Để thực hiện các chức năng quản trị và phục vụ mục tiêu chung của tổ chức.

Xây dựng sơ đồ tổ chức công ty cũng là một cách gián tiếp xác định trách nhiệm và vai trò của mọi người trong bộ máy của công ty.

Bằng cách nhìn vào sơ đồ, nhân viên cũng sẽ biết được công việc của họ được thực hiện như thế nào? Ai là người quản lý, ai là người báo cáo cho họ? Và ai là người chịu trách nhiệm về công việc? Vì vậy, có thể nói các mối quan hệ, phương thức giao tiếp, trao đổi công việc cũng được chỉ rõ qua sơ đồ.

Đồng thời từ sơ đồ tổ chức công ty có thể đánh giá được nội lực của công ty có phù hợp với mục tiêu và chiến lược đã hoạch định hay không. Từ đó, người quản lý sẽ thấy rõ được sự đóng góp của từng bộ phận có phù hợp với chiến lược của công ty hay không.

Chỉ số hoạt động của AIG

Khác với nhiều doanh nghiệp khác, AIG hiện tại đã xây dựng và hình thành mô hình, quy trình hoạt động dựa vào hệ thống ERP, giúp giảm thiểu về chi phí quản lý, hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy với mục đích thu hút các nhà đầu tư có cùng chí hướng, có cùng niềm đam mê công việc. Và nhằm tạo ra được sự minh bạch và giúp các nhà đầu tư hiểu rõ về tình hình hoạt động và phát triển của AIG.

Ban Lãnh đạo AIG đã hình thành và xây dựng các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ số này được đo lường tự động dựa theo thuật toán được cài đặt sẵn – và chạy cố định trên hệ thống ERP của doanh nghiệp.

Các chỉ số hoạt động của AIG sẽ được đo lường cho từng bộ phận, từng hạng mục công việc cụ thể từ đó giúp các nhà đầu tư có cơ sở và tính toán được những lợi ích, hiệu quả từ hoạt động kinh doanh của AIG để từ đó đưa ra quyết định đầu tư hoặc không đầu tư.

Các chỉ số này còn giúp cho các nhân viên, quản lý và Lãnh đạo của AIG ngày phấn đấu và cố gắng phát triển. Điều đó vừa tạo ra sự áp lực cũng như tạo nên động lực cho Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty thêm phần quyết tâm, phát triển doanh nghiệp hơn.

Tăng cơ cấu vốn cho doanh nghiệp

Tăng cơ cấu vốn cho doanh nghiệp là điều tất yếu các doanh nghiệp cần phải thực hiện. Tuy nhiên, việc tăng cơ cấu vốn mỗi ngành nghề sẽ có đặc thù khác nhau, với doanh nghiệp hoạt động lâu năm AIG ngày càng định hình cho việc phát triển, nắm bắt được thị trường cung cầu.

Vì vậy, AIG đã xây dựng cơ cấu vốn cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới, đó là kêu gọi các nhà đầu tư, các đối tác có cùng nguyện vọng, cùng nhu cầu để đi cùng nhau trong bước phát triển dài trong tương lại. Nhưng mỗi sân chơi nào đều cần có sự công bằng, minh bạch và số liệu; thì AIG đã xây dựng cho bản thân những nền tảng, những hình thức đầu tư mà AIG đang cần để giúp các nhà đầu tư, đối tác dễ dàng đưa ra quyết định có nên thực hiện đầu tư phát triển cùng AIG hay không?

Hãy AIG xem qua các hình thức mà AIG dành cho các nhà đầu tư, đối tác và lợi ích mà Quý vị nhận được từ AIG

 

Hình thức đầu tư

AIG đang xây dựng 04 hình thức đầu tư:

+ Đầu tư bằng hiện kim: đầu tư bằng hiện kim cụ thể, ngay tại thời điểm giao kết

+ Đầu tư bằng sản phẩm chuyên về quảng cáo (Led, LCD…)

+ Đầu tư về vị trí, địa điểm quảng cáo: áp dụng cho các vị trí tại khu vực trung tâm, quốc lộ… cho các nhà đầu tư từ hộ gia đình đến các trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng…

+ Đầu tư về nguồn lực chất lượng cao: cung cấp nguồn nhân sự đúng mục tiêu

Mỗi hình thức đầu tư trên, đều được AIG làm việc và thống nhất với nhà đầu tư về quy đổi giá trị từ các hình thức trên thành giá trị đầu tư.

Biên độ lợi nhuận

Theo như sơ đồ trên, biên độ lợi nhuận AIG mang lại cho Nhà đầu tư, đối tác từ 16 – 30% so với số vốn ban đầu được đầu tư.

Và khi có được giá trị đầu tư và loại hình đầu tư, AIG sẽ cùng nhà đầu tư đi đến thống nhất về tỷ suất lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngoài ra tỷ suất lợi nhuận sẽ được thay đổi nếu nhà đầu tư đồng hành cùng AIG trong việc phát triển các hạng mục như: tìm kiếm, giới thiệu khách hàng; đề xuất phương án làm việc, hoạch định về chiến lược cho doanh nghiệp…. 

Ngoài ra, nhà đầu tư còn có quyền xem được các chỉ số hoạt động của AIG để từ đó định hình và nhận biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh của AIG.

Bằng tất cả uy tín và những nền tảng mà doanh nghiệp đang phát triển, AIG tin tưởng sau khi được các nhà đầu tư tìm đến, AIG sẽ thực hiện đúng nội dung cam kết, các lộ trình và cột mốc phát triển sẽ được hoạch định rõ ràng.

Điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư an tâm với doanh nghiệp hơn.

Xác định được năng lực cạnh tranh của AIG

Việc lập mục tiêu phát triển dài hạn – AIG đã thực hiện tìm hiểu kỹ và xây dựng nhiều bàn đạp cho doanh nghiệp để có thể đứng vững tại thị trường trong thời gian đến. Ngoài ra, AIG cũng thực hiện chiến lược hóa từng hạng mục, để củng cố được các lợi thế của doanh nghiệp từ đó xây dựng và xác định được các yếu tố cần để phát triển được mục tiêu dài hạn công ty:

+ Sản phẩm

+ Hệ thống Quản trị doanh nghiệp

+ Mô hình hoạt động

+ Lợi nhuận

+ Cấu trúc vốn

+ Công nghệ hóa

+ Mối quan hệ

Phát triển hệ thống sản phẩm

Ngoài việc tập trung chủ yếu cho việc phát triển sản phẩm quảng cáo ngoài trời cố định OOH và DOOH; AIG còn thực hiện nghiên cứu tìm hiểu về nhiều hình thức quảng cáo ngoài trời khác. Và trong thời gian tới AIG có kế hoạch tập trung đầu tư và phát triển một số sản phẩm chủ chốt; cụ thể:

1/ Cảnh quan: đây là hạng mục mới – được AIG đưa vào mục tiêu xây dựng và phát triển. Cảnh quan sẽ được AIG hợp tác đầu tư và phát triển cùng các Tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản trên toàn quốc. Điều này sẽ giúp AIG tạo được lòng tin và nâng cao năng lực cùng việc hoạt động bất động sản phản phát triển mạnh sẽ kéo theo tốc độ phát triển doanh thu về lĩnh vực này.

2/ Hạ tầng đô thị, giao thông: hạng mục này AIG tập trung chủ yếu về các hạ tầng chiếu sáng, các hạ tầng công cộng, cũng như trang trí các khu vực công viên, nhà ga, sân bay với nhiều tiện ích mới phục vụ cho du khách, người dân.

3/ Kỳ quan tiểu cảnh: 

4/ Điểm nhấn thành phố, tỉnh; là hình thức AIG thực hiện công tác xã hội hóa – thi công và lắp đặt một số biểu tượng trang trí mới, hiện tại – tạo điểm nhấn mới cho thành phố cùng với đó hỗ trợ và phát triển thêm về các hoạt động du lịch của địa phương.

5/ Sản phầm truyền thông: đây là hình thức hỗ trợ cho các khách hàng – có nhiều phương thức thúc đẩy công tác quảng bá truyền thông của khách. VÀ một trong những hạng mục mà AIG đang triển khai đó là hệ thống wifi marketing tại tuyến đường biển đẹp nhất Quy Nhơn

6/ Chính trị: là cụm từ nói chung về các công tác xã hội hóa tuyên truyền các dịp, thời điểm quan trọng của đất nước. Thực hiện đầu tư và phát triển sản phẩm theo nhu cầu và yêu cầu của địa phương điều đó tạo nên sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

7/ Sinh thái: là việc xây dựng nên hệ sinh thái ổn định, áp dụng các tiến bộ về công nghệ, dữ liệu data tạo nên quá trình công việc đơn giản, rút ngắn về thời gian, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay AIG đã đưa toàn bộ hệ thống, quy trình làm việc, các thủ tục trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn.

CHỌN AIG – CHỌN SỰ AN TÂM VÀ HIỆU QUẢ

Asia Media, công ty hàng đầu cả nước về quảng cáo ngoài trời, hiện đã có mặt trên khắp 63 tỉnh thành cả nước và tại thị trường thế giới như Singapor. Trong hơn 15 năm phát triển, các sản phẩm của Asia Media được coi là chuẩn mực về sự đổi mới, chất lượng, thẩm mỹ và chức năng. Nhờ vào đội ngũ nhân viên chất lượng, đặc biệt là dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng đã được các tập đoàn lớn công nhận, chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng cho quý doanh nghiệp trong mọi dịch vụ.

Với kinh nghiệm cùng hệ thống quảng cáo trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước. AsiaMedia tin tưởng khi được đồng hành cùng kế hoạch truyền thông quảng cáo ngoài trời của Khách hàng sẽ góp phần thực hiện hoàn thiện ý tưởng marketing cũng như đem đến những sản phẩm tuyệt vời của Quý Khách hàng tiếp tục trở thành thương hiệu có quảng cáo ấn tượng.

 

Quảng cáo ngoài trời có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với mỗi chúng ta, bất cứ khi nào đi ra đường đều có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các nhãn hàng được thể hiện dưới nhiều phương tiện, vị trí đa dạng. Đó có thể là những tấm biển bảng cỡ lớn, màn hình LED quảng cáo hay bên ngoài những chiếc xe buýt, taxi… hoạt động mỗi ngày. Quảng cáo ngoài trời là một trong những hình thức truyền thông xuất hiện sớm nhất, nhưng không vì thế mà ngày nay nó trở nên lạc hậu và bị tụt lại so với quảng cáo trên truyền hình, báo đài, mạng xã hội.

Có thể phân tích và so sánh một cách đơn giản như thế này: Khi xem ti vi hoặc lướt mạng xã hội, chắc chắn mỗi người đã từng có ít nhất một lần cảm thấy khó chịu vì các video, hình ảnh quảng cáo bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn sự chăm chú theo dõi, hầu hết chúng ta sẽ tắt đi ngay lập tức hoặc tranh thủ đi làm việc khác để chờ cho hết quảng cáo rồi quay lại.

Nhưng với quảng cáo ngoài trời thì lại khác. Con người quan sát thấy hình ảnh quảng cáo khi họ bước chân ra đường, những vật phẩm truyền thông này nằm cố định tại một vị trí hoặc di chuyển đều đặn hàng ngày (đối với các phương tiện giao thông), nó lọt vào tầm mắt của người nhìn một cách rất tự nhiên khi họ hướng tầm nhìn ra xung quanh. Không giống như trên tivi, báo đài, họ không thể tắt đi, chuyển kênh hoặc bỏ đi làm việc khác được, cho dù thời gian quan sát ngắn nhưng nó lại được lặp lại mỗi ngày.

Nắm bắt được ưu điểm vượt trội đó, Asia Media Vietnam với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành quảng cáo ngoài trời đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hoàn hảo tạo dựng một chiến dịch quảng cáo thành công.

Asia Media Vietnam luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp quảng cáo ngoài trời hiệu quả, phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp. Chúng tôi đảm nhận từ A-Z các khâu trong quá trình lên kế hoạch, xin cấp phép, thi công và bảo hành. Đối với Asia Media Vietnam, chất lượng và uy tín luôn đặt lên hàng đầu. Hiện nay, Công ty cung cấp các sản phẩm đa dạng, bao gồm:

billboard, pano led, pano ốp tường, màn hình led trong nhà và ngoài trời, hộp đèn,…. Với hàng nghìn vị trí quảng cáo trải dài trên 63 tỉnh trong cả nước.

Asia Media Vietnam có cơ hội hợp tác với một đối tác lớn trong hãng hàng không Việt Nam là BamBoo Airways để cung cấp các dịch vụ của ngành quảng cáo trên máy bay như: Quảng cáo trên thân máy bay; Quảng cáo trên mặt lưng vé máy bay, phong bì bao vé; Quảng cáo trên cabin chứa hành lý máy bay; Quảng cáo trên khăn tựa đầu ghế máy bay; Quảng cáo TVC trên máy bay; Quảng cáo trên giấy lót khăn ăn, hộp đựng đồ ăn máy bay; Quảng cáo trên tạp chí máy bay.

Đặt tại các địa điểm đông người như tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm, siêu thị, bệnh viện, sân bay…. Màn hình LCD – Frame thường được lắp đặt ở sảnh chờ, thang máy, hành lang…để thu hút sự chú ý nhờ quảng cáo đúng lúc, thời điểm người xem rảnh rỗi như khi đi thang máy, đứng tại sảnh chờ hoặc đi mua sắm …

đây được xem là dịch vụ quảng cáo ngoài trời phổ biến nhất hiện nay. Là loại hình quảng cáo di động, nằm đúng tầm nhìn của người đi đường bất kể họ di chuyển bằng xe hơi, xe đạp hoặc đi bộ nên dễ dàng tiếp cận được rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Loại hình quảng cáo này có độ bao phủ và tần xuất xem cực kỳ cao nên được nhiều đơn vị lựa chọn để thực hiện truyền thông cho doanh nghiệp.

Với quy mô rộng lớn cùng lượng khách hàng đông đảo mỗi ngày, sân bay và trung tâm thương mại là hai vị trí chủ lực để các doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn thực hiện các chiến dịch quảng cáo hiệu quả và thành công. Và một trong những dịch vụ được lựa nhiều nhất hiện nay là quảng cáo trên xe đẩy, tuy diện tích nhỏ nhưng doanh nghiệp có thể chú trọng vào thiết kế ấn tượng, thông minh và tinh tế, đây sẽ là điểm nhấn thu hút được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Biển quảng cáo xe đẩy được gắn ở mặt trước hoặc mặt sau của giỏ xe hoặc biển có thể dán maquette ở cả 2 mặt để tối đa lượng khách hàng tiếp cận được nhiều hơn.

Ngoài việc tăng cường các sản phẩm – dịch vụ thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho khách hàng, Asia Media Vietnam còn chú trọng vào nguồn cung cấp các sản phẩm, thiết bị công nghệ ngành OOH – DOOH. Từ đó, Công ty thực hiện liên doanh với hơn 100 công ty, nhà máy tại nước ngoài qua đó tạo một sàn giao dịch thương mại đầu tư, mua bán, ký gởi, phát triển trên toàn quốc (www.adtechasia.sg).

Dịch vụ vận hành hệ thống quảng cáo
Màn hình led - lcd - BILLBOARD

z3853051996755_ef98ece81293af2eb73c73ea8df94e8a

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Kích thước : 30mW x 15mH x 01 mặt

Diện tích : 450m2

Mô Tả vị trí :   Pano tại Công Viên Mũi Tấn – Xuân Diệu – Phường Trần Phú – Tp. Quy Nhơn

Chiếu sáng : đèn 100 walt - Số lượng : 36

Chuẩn loại : Sử dụng in ấn, căng bạt

Ngày đưa vào sử dụng : 08/2021

z3837648672484_4bae96d3493753f9d6cbc349be726f10

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Kích thước : 20mW x 10.8mH x 02 mặt

Diện tích :  432m2

Mô Tả vị trí : Vòng xoay Khu biệt thự Đại Phú Gia - Quy Nhơn

Chất liệu (Vật liệu) : Khung mặt bảng thép, trụ thép ống trụ

Chiếu sáng : đèn 100 walt - Số lượng : 54

Chuẩn loại : Sử dụng in ấn, căng bạt

Ngày đưa vào sử dụng : 08/2021

z3770383106771_7531416b8dd28c84e8e5a170930a5373

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Kích thước : 20mW x 10.8mH x 01 mặt

Diện tích :  216m2

Mô Tả vị trí : Bên trái tuyến, gần cầu Cát Tiến, QL19B mới - KV Cát Tiến

Chất liệu (Vật liệu) : Khung mặt bảng thép, trụ thép ống trụ

Chiếu sáng : đèn 100 walt - Số lượng : 54

Chuẩn loại : Sử dụng in ấn, căng bạt

Ngày đưa vào sử dụng : 08/2021

z3770382648143_3a8fb7bddd68f7223faca850d414d522

Thiết kế bản vẽ: Đang cập nhật...

Chọn vật liệu: Đang cập nhật...

Kho vật tư: Đang cập nhật...

Sản xuất: Đang cập nhật...

Vị trí SX: Đang cập nhật...

Địa điểm: Đang cập nhật...

Lắp đặt: Đang cập nhật...

Ngày Lắp đặt: Đang cập nhật...

Giờ Lắp đặt: Đang cập nhật...

Sản phẩm mẫu: Đang cập nhật...

Công trình tham khảo: Đang cập nhật...

Hồ sơ năng lực: Đang cập nhật...

Kích thước : 20mW x 10.8mH x 02 mặt

Diện tích :  432m2

Mô Tả vị trí : Bên phải tuyến, cách tuyến từ 20-30m, QL19B mới - gần cầu Sông Chùa

Chất liệu (Vật liệu) : Khung mặt bảng thép, trụ thép ống trụ

Chiếu sáng : đèn 100 walt - Số lượng : 54

Chuẩn loại : Sử dụng in ấn, căng bạt

Ngày đưa vào sử dụng : 08/2021