Bảo Minh tiếp tục duy trì xếp hạng năng lực tài chính B++ (Tốt)

Bao Minh continues to maintain its financial capacity rating B ++ (Good)

A.M.Best – Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới vừa công bố kết quả tái định hạng tín nhiệm năng lực tài chính năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mức B ++ (Tốt) Thông tin cho biết , hiện rất ít doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam được xếp hạng và thứ hạng mà Bảo Minh đạt được (B ++) cũng là thứ hạng cao nhất mà doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đạt được . Theo AM BEST,  kết quả xếp hạng này đã phản ánh cấu trúc vốn hóa theo rủi ro và cấu trúc nghiệp vụ vững mạnh của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam . Cấu trúc vốn hóa theo rủi ro của Bảo Minh , được đo lường bởi chỉ số Bests Capital Adequacy Ratio (BCAR) , và được củng cố bởi đòn bẩy nghiệp vụ , hiện ở mức thấp trên tổng doanh thu và doanh thu thuần , và được bổ trợ bởi danh mục tái bảo hiểm chất lượng tốt cũng như danh mục đầu tư hợp lý với 70 % đầu tư được giữ bằng tiền mặt và tiền gửi . Kết thúc năm 2017 , là nhà bảo hiểm đứng thứ ba ở thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam , Bảo Minh đã có sự hiện diện vững chắc trên cả nước , thành lập thêm 3 công ty thành viên mới : Bảo Minh Sông Bé , Bảo Minh Bến Nghé , Bảo Minh Tràng An , nâng tổng số công ty thành

viên lên 62 Công ty , có văn phòng tại 54 tỉnh , thành phố trên cả nước , với doanh thu ở mức 4.096 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 198,3 tỷ đồng , tổng tài sản trên 5.439 tỷ đồng , chia cổ tức 10 % . Đây là một kết quả kinh doanh khá trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung như hiện nay . Và trong bối cảnh ấy , việc Bảo Minh nhận xếp hạng năng lực tài chính B ++ là rất đáng ghi nhận , thể hiện nỗ lực của Bảo Minh trong hoạt động kinh doanh , đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh , khả năng sinh lời tốt và quản trị rủi ro vững chắc . Tuy nhiên , điều quan trọng đối với Bảo Minh , đó là duy trì được mức xếp hạng này , bởi hàng năm , A.M BEST sẽ tổ chức đánh giá lại . Điều đáng mừng là tổ chức này đã đánh giá “ triển vọng xếp hạng của Bảo Minh là ổn định ” . Tuy vậy , theo A.M BEST , mặc dù có sự tăng trưởng phí bảo hiểm trong 5 năm qua , chi phí của Bảo Minh cũng tăng và tăng nhanh hơn sự cải thiện tỷ lệ bồi thường . Kết quả là , chi phí tổng hợp của Bảo Minh đang theo chiều hướng tăng lên . “ Trong thời gian tới , một sự cải thiện rõ ràng về chi phí tổng hợp sẽ có thể làm kết quả xếp hạng tốt hơn . Ngược lại , một kết quả thấp hơn sẽ gắn với sự đi xuống về kết quả kinh doanh , A.M BEST bình luận .

” Bảo Minh đặt mục tiêu năm 2018 tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng, tăng thưởng 5% trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.654 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng, ROE tối thiểu đạt 8%. Tiếp tục kiểm soát tỷ lệ bối thường mở mức thấp hơn 2017.”

Scroll to Top