Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí BUS

MAN HINH GIOT NUOC.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn xoay 3 cạnh
Vị Trí: HỘP ĐÈN XOAY TẠI ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH – TP. QUY NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH (8 HỘP)
Kích Thước: 1.5m x 3 cạnh X
3m x 3 cạnh
(1.5 x 3 x 3 = 13.5 m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 17/08/2023
Tổng Điểm: 94.5 Xếp Loại: A
TRAM THONG TIN DU LICH.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: NHÀ CHỜ THÔNG TIN DU LỊCH -TUYẾN TP QUY NHƠN (12 VỊ TRÍ) – BÌNH ĐỊNH
Kích Thước: 7,35m X
3m
(22.05m2)

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 17/08/2023
Tổng Điểm: 87 Xếp Loại: B
z3171759854863_1317a64a3e3248973408bfcd94340392

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí:
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá:
Tổng Điểm: Xếp Loại:
1920x1080 số200000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Yên Bái
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số150000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Vĩnh Phúc
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số140000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Vĩnh Long
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số120000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Tuyên Quang
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số100000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Trà Vinh
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số90000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số80000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Tiền Giang
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số600000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Thừa Thiên Huế
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

1920x1080 số40000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Thanh Hóa
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

Scroll to Top