Chinese (Simplified)EnglishVietnamese
Tỉnh/Thành phố
Loại quảng cáo

Vị trí BUS

MAN HINH GIOT NUOC.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn xoay 3 cạnh
Vị Trí: Hộp Đèn Xoay Tại Đường Nguyễn Tất Thành - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định (8 Hộp)
Kích Thước: 1.5m x 3 cạnh X
3m x 3 cạnh
(1.5 x 3 x 3 = 13.5 m2)
TRAM THONG TIN DU LICH.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: Nhà Chờ Thông Tin Du Lịch -Tuyến TP Quy Nhơn (12 Vị Trí) - Bình Định
Kích Thước: 7,35m X
3m
(22.05m2)
z3171759854863_1317a64a3e3248973408bfcd94340392

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí:
Kích Thước: X
()
1920x1080 số200000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Yên Bái
Kích Thước: X
()
1920x1080 số150000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Vĩnh Phúc
Kích Thước: X
()
1920x1080 số140000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Vĩnh Long
Kích Thước: X
()
1920x1080 số120000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Tuyên Quang
Kích Thước: X
()
1920x1080 số100000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Trà Vinh
Kích Thước: X
()
1920x1080 số90000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Kích Thước: X
()
1920x1080 số80000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Tiền Giang
Kích Thước: X
()
1920x1080 số600000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Thừa Thiên Huế
Kích Thước: X
()
1920x1080 số40000

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Decal Dán
Vị Trí: Quảng Cáo Tràn Kính Xe Bus Tại Thanh Hóa
Kích Thước: X
()
Scroll to Top