Chinese (Simplified)EnglishVietnamese
Tỉnh/Thành phố
Loại quảng cáo

Vị trí Xe đẩy

Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Cam Ranh – Khánh Hòa – Mã Hiệu CRKH-XĐ (Số Lượng 300 Chiếc)

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 30.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Cam Ranh - Khánh Hòa - Mã Hiệu CRKH-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Đồng Hới – Quảng Bình – Mã Hiệu ĐHQB-XĐ ( Số Lượng 150 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 30.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Đồng Hới - Quảng Bình - Mã Hiệu ĐHQB-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Chu Lai – Quảng Nam – Mã Hiệu CLQN-XĐ ( Số Lượng 150 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 25.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Chu Lai - Quảng Nam - Mã Hiệu CLQN-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Phú Hài – Huế – Mã Hiệu PBH-XĐ ( Số Lượng 150 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 25.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Phú Hài - Huế - Mã Hiệu PBH-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Cần Thơ – Mã Hiệu CT-XĐ ( Số Lượng 300 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 30.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Cần Thơ - Mã Hiệu CT-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Liên Khương – Đà Lạt Mã Hiệu LKĐL-XĐ ( Số Lượng 200 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 25.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Liên Khương - Đà Lạt Mã Hiệu LKĐL-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Vinh – Nghệ An Mã Hiệu NA-XD ( Số Lượng 200 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 25.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Vinh - Nghệ An Mã Hiệu NA-XD
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Đà Nẵng Mã Hiệu ĐN-XĐ ( Số Lượng 300 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 25.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Khu Vực Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Đà Nẵng Mã Hiệu ĐN-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Khu Vực Quốc Nội – Quốc Tế Sân Bay Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh Mã Hiệu TSN-XĐ ( Số Lượng 1500 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 35.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Quốc Nội - Quốc Tế Sân Bay Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh Mã Hiệu TSN-XĐ
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Nhà Ga Hành Khách T2-Sân Bay Nội Bài – Hà nội Mã Hiệu NBT2-XĐ4M ( Số Lượng 800 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 35.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Nhà Ga Hành Khách T2-Sân Bay Nội Bài - Hà nội Mã Hiệu NBT2-XĐ4M
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Nhà Ga Hành Khách T2-Sân Bay Nội Bài – Hà nội Mã Hiệu NBT2-XĐ3M ( Số Lượng 500 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 35.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Nhà Ga Hành Khách T2-Sân Bay Nội Bài - Hà nội Mã Hiệu NBT2-XĐ3M
Kích Thước: 0.51m X
0.33m
(1.683m2)
Quảng Cáo Trên Xe Đẩy Hành Lý Tại Nhà Ga Hành Khách T1-Sân Bay Nội Bài – Hà Nội Mã Hiệu NBT1-XĐ4M ( Số Lượng 2669 Chiếc )

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 35.000
Lượt View:
Thể Loại : Xe Đẩy Tại Sân Bay
Vị Trí: Nhà Ga Hành Khách T1-Sân Bay Nội Bài - Hà Nội Mã Hiệu NBT1-XĐ4M
Kích Thước: 0.52m X
0.32m
(1.664m2)
Scroll to Top