Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí LCD FRAME

1920x1080 số48

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 94,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 1 - 30 - 32 Yersin - Yersin Tower (2 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số47

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 210,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 10 - 256-258 Lý Thường Kiệt - Xi Grand Court- A1, A2, B, C (6 Vị Trí - 12 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số46

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 60,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 1 - 54-58 Nguyễn Trãi - Zen Plaza (2 Vị Trí - 4 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số45

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 2 - 150 Trần Não - Win Home (1 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số44

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 7 - 75/7B Huỳnh Tấn Phát - Win Home (1 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số43

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh - 82 Ung Văn Khiêm - Win Home (1 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số42

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 10 - 459 Sư Vạn Hạnh - Win Home (1 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số41

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 2 - 33 Trần Não - Win Home Tower (1 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số40

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận Phú Nhuận - 96 Đào Duy Anh - VMG Building (1 Vị Trí - 2 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số39

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 3 - 276 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6 - VP Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn(SG AGRI) (2 Vị Trí - 4 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số38

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 140,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh - Đường D1 - Wilton Tower - Tháp WT1, WT2, Office (8 Vị Trí - 8 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
1920x1080 số37

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 120,000
Lượt View:
Thể Loại : Poster
Vị Trí: Hồ Chí Minh - Quận 9 - Đường Nguyễn Xiển - Vinhomes Grand Park - Tháp S1-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; S2-01, 02, 03, 05; S3-01, 02, 03, 05; S5-02, 01A, 01B, 03 (73 Vị Trí - 146 LCD)
Kích Thước: X
()

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
Scroll to Top