Chinese (Simplified)EnglishVietnamese
Tỉnh/Thành phố
Loại quảng cáo

Vị trí OOH

Hộp Đèn Tại Con Lươn Công Viên Long Vân – Phú Tài – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định (77 Hộp – 2 Mặt)

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: Con Lươn Công Viên Long Vân - Phú Tài - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định (77 Hộp - 2 Mặt)
Kích Thước: 3m X
1.5m
(4.5m2)
Billboard 2 Mặt Tại Cây Xăng Bảy Cường Long Vân – Phường Trần Quang Diệu, Phú Tài – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 30,000
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: Cây Xăng Bảy Cường Long Vân - Phường Trần Quang Diệu, Phú Tài - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Kích Thước: 16m X
8m
(128m2)
Billboard 1 Mặt Tại Giao Đường 3 Tháng 2 Và Lý Thái Tổ – Quận 10 – Tp. Hồ Chí Minh

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 1,000,000
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 1 mặt
Vị Trí: Giao Đường 3 Tháng 2 Và Lý Thái Tổ - Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh
Kích Thước: 10m X
6m
(60m2)
Pano Ốp Tường Tại 421 Đường Nguyễn Huệ – Trần Phú – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: 421 Đường Nguyễn Huệ - Trần Phú - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Kích Thước: 16m X
5m
(80m2)
Pano Ốp Tường Tại Ngã 4 Tuy Phước – 449 Đường Nguyễn Huệ – Huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định (Vị Trí 2)

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: Ngã 4 Tuy Phước - 449 Đường Nguyễn Huệ - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định (Vị Trí 2)
Kích Thước: 6m X
10m
(60m2)
Pano Ốp Tường Tại Ngã 4 Tuy Phước – Đường Nguyễn Huệ – Huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định (Vị Trí 1)

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: Ngã 4 Tuy Phước - Đường Nguyễn Huệ - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định (Vị Trí 1)
Kích Thước: 6m X
10m
(60m2)
Pano Ốp Tường Tại Số 2135 Trần Hưng Đạo – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 590,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: Số 2135 Trần Hưng Đạo - Tp. Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Kích Thước: 13m X
7m
(91m2)
Pano Ốp Tường Tại Số 529 Hà Hoàng Hổ – P. Mỹ Xuyên – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: Số 529 Hà Hoàng Hổ - P. Mỹ Xuyên - Tp. Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Kích Thước: 15m X
7m
(105m2)
Pano Ốp Tường Tại 286 Lý Thái Tổ – Khóm Đông An 1 – P. Mỹ Xuyên – Tp. Long Xuyên – Tỉnh An Giang

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 400,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: 286 Lý Thái Tổ - Khóm Đông An 1 - P. Mỹ Xuyên - Tp. Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Kích Thước: 13m X
6.5m
(84.5m2)
Pano Ốp Tường Tại 258 Thủ Khoa Nghĩa – P. Châu Phú A – Tp. Châu Đốc – Tỉnh An Giang

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 200,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: 258 Thủ Khoa Nghĩa - P. Châu Phú A - Tp. Châu Đốc - Tỉnh An Giang
Kích Thước: 15m X
6m
(90m2)
Billboard 2 Mặt Tại 254 Nguyễn Trung Trực – Tp. Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 40,000
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: 254 Nguyễn Trung Trực - Tp. Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang
Kích Thước: 14m X
7m
(98m2)
Pano Ốp Tường Tại Đường 16/4 – Kinh Dinh – Tp. Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 70,000
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: Đường 16/4 - Kinh Dinh - Tp. Phan Rang - Tỉnh Ninh Thuận
Kích Thước: 16m X
7m
(112m2)
Scroll to Top