Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí DOOH

screenshot_1710730960

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 100.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: HỆ THỐNG 8 MÀN HÌNH LED TRÁN TRẦN TẠIVINCOM MEGA MALL SMART CITY- HÀ NỘI
Kích Thước: 2m X
3m
(8x48m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 18/03/2024
Tổng Điểm: 95 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 100.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED INDOOR THÔNG TẦNG TẠI VINCOM MEGA MALL SMART CITY HÀ NỘI
Kích Thước: 8m X
15m
(120m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/03/2024
Tổng Điểm: 91.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
10

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 100.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED CONG PARABOL TẠI VINCOM MEGA MALL TIMES CITY HÀ NỘI
Kích Thước: 5m X
27m
(135m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/03/2024
Tổng Điểm: 95 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí:
Kích Thước: 6.48m X
2.18m
(14.1m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá:
Tổng Điểm: Xếp Loại:
Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà, Màn hình led tròn
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TRONG TTTM LANDMARK 81
Kích Thước: 1.28m X
4m
(5.12m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TRONG TTTM VINCOM LIỄU GIAI
Kích Thước: 3.5m X
12.5m
(43.75m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TRONG TTTM VINCOM ĐỒNG KHỞI
Kích Thước: 1.48m X
11.32m
(16.7m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TẠI KHU CHECK-IN HẠNG THƯƠNG GIA VIETNAM AIRLINES, GA ĐI NỘI ĐỊA, CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT
Kích Thước: 8.64m X
3.5m
(30.24m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TẠI KHU CHECK-IN, GA ĐI NỘI ĐỊA VIETJET AIR - CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT
Kích Thước: 8.27m X
3.26m
(27m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TẠI KHU VỰC SẢNH TRUNG TÂM, BÊN TRONG GA ĐẾN VÀ GA ĐI QUỐC NỘI, CẢNG HKQT CAM RANH
Kích Thước: 9m X
4.5m
(40.5m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TẠI KHU VỰC CÔNG CỘNG GA ĐẾN, CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
Kích Thước: 1.25m X
2m
(2.5m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
HINH DAI DIEN

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 800.000 người/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Màn hình LED trong nhà
Vị Trí: MÀN HÌNH LED TẠI KHU VỰC CHECK IN SẢNH CÔNG CỘNG, GA ĐI QUỐC NỘI, CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG
Kích Thước: 9m X
4m
(36m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Combo marketing stragety:
Scroll to Top