Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí OOH

9

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 350.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 20, XÃ LIÊN ĐẦM, HUYỆN DI LINH, LÂM ĐỒNG
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 21/11/2023
Tổng Điểm: 91 Xếp Loại: A
11

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 350.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 20, XÃ LỘC AN, HUYỆN BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG
Kích Thước: 18m X
9m
(162m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 21/11/2023
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
13

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 250.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT NGÃ BA ĐÀI LIỆT SỸ TÂN AN, ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG 5, TP TÂN AN, TỈNH LONG AN
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 17/11/2023
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
13

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT ĐƯỜNG DT741, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/11/2023
Tổng Điểm: 92.5 Xếp Loại: A
17

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT SỐ 2 ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG LONG BÌNH, TP BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/11/2023
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
35

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT SỐ KM 21 - 700 , ĐƯỜNG QUỐC LỘ 51, XÃ LONG AN, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/11/2023
Tổng Điểm: 91 Xếp Loại: A
7

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A, XÃ XUÂN THẠNH, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/11/2023
Tổng Điểm: 90 Xếp Loại: A
10

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 450.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT SỐ KM13 ĐƯỜNG CT LONG THÀNH - DẦU GIÂY, XÃ TAM AN, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/11/2023
Tổng Điểm: 93 Xếp Loại: A
5

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG AN THẠNH, TP THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Kích Thước: 18m X
9m
(162m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/11/2023
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
22

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT SỐ 514A, ĐƯỜNG QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC
Kích Thước: 10m X
6m
(60m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/11/2023
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
18

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT SỐ (KM 11 – 750), ĐƯỜNG CT LONG THÀNH - DẦU GIÂY, PHƯỜNG LONG PHƯỚC, QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 13/11/2023
Tổng Điểm: 93 Xếp Loại: A
26

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550.000/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Billboard 2 mặt
Vị Trí: BILLBOARD 2 MẶT (KM5 - 550), ĐƯỜNG CT LONG THÀNH - DẦU GIÂY, PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 20m X
10m
(200m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 13/11/2023
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
Scroll to Top