Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí OOH

HAO1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 1,000,000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI - IP64 TẦNG 2, KHU VỰC CÔNG CỘNG GA ĐI, SẢNH C TIẾP GIÁP SẢNH B (VỊ TRÍ 03
Kích Thước: 7m X
3m
(42m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

BAO GIA LIEN KHUONG - 2022

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN 1 MẶT TẠI KHU VỰC CHECK-IN GA ĐI QUỐC TẾ – SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG – ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG (VỊ TRÍ LK.05)
Kích Thước: 4m X
1.5m
(6m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/08/2023
Tổng Điểm: 84.5 Xếp Loại: B
BAO GIA LIEN KHUONG - 2022

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN 1 MẶT TẠI KHU VỰC CHECK-IN GA ĐI QUỐC TẾ – SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG – ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG (VỊ TRÍ LK.04)
Kích Thước: 4m X
1.5m
(6m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/08/2023
Tổng Điểm: 89 Xếp Loại: B
sanbaylienkhuong-2,3-1

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN 1 MẶT TẠI KHU VỰC CHECK-IN GA ĐI QUỐC NỘI – SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG – ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG (VỊ TRÍ LK.03)
Kích Thước: 4m X
1.5m
(6m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/08/2023
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
sanbaylienkhuong-2,3-1

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN 1 MẶT TẠI KHU VỰC CHECK-IN GA ĐI QUỐC NỘI – SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG – ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG (VỊ TRÍ LK.02)
Kích Thước: 4m X
1.5m
(6m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/08/2023
Tổng Điểm: 89.5 Xếp Loại: B
QUI HOẠCH SINH THAI CHO DEM HOA LU 1.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI ĐƯỜNG HOA LƯ, SÔNG HÀ THANH, QUY NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH (20 HỘP)
Kích Thước: 1,2m X
2,2m
(2.64m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/08/2023
Tổng Điểm: 95 Xếp Loại: A
SAN BAY PHU CAT.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI SÂN BAY PHÙ CÁT TRƯỚC TRẠM THU PHÍ – TỈNH BÌNH ĐỊNH (10 HỘP)
Kích Thước: 1.2m X
2.2m
(2.64)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 16/08/2023
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
TRAM THONG TIN DU LICH.cdr

Xếp Loại :

Lưu Lượng:
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: NHÀ CHỜ THÔNG TIN DU LỊCH -TUYẾN TP QUY NHƠN (12 VỊ TRÍ) – BÌNH ĐỊNH
Kích Thước: 7,35m X
3m
(22.05m2)

PANORAMA 360o

SALE ROBOT: Đang cập nhật...

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 17/08/2023
Tổng Điểm: 87 Xếp Loại: B
8

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 22,000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI CON LƯƠN CÔNG VIÊN LONG VÂN – PHÚ TÀI – TP. QUY NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH (77 HỘP – 2 MẶT)
Kích Thước: 3m X
1.5m
(4.5m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 19/01/2022
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
1920x1080 số163

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 60,000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI DPC HÙNG VƯƠNG – THỊ XÃ BUÔN HỒ – TỈNH ĐẮK LẮK (10 VỊ TRÍ)
Kích Thước: 1.4m X
1.9m
(5.32m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/08/2023
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
1920x1080 số156

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 80,000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI DPC NGUYỄN CHÍ THANH – TP. BUÔN MA THUỘT – TỈNH ĐẮK LẮK (16 VỊ TRÍ)
Kích Thước: 1.4m X
1.9m
(5.32m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/08/2023
Tổng Điểm: 93.5 Xếp Loại: A
1920x1080 số132

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 30,000
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN TẠI DPC PHÍA NAM VÀO THÀNH PHỐ KON TUM – TỈNH KON TUM (20 VỊ TRÍ)
Kích Thước: 1.4m X
1.9m
(5.32m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/08/2023
Tổng Điểm: 83.5 Xếp Loại: B
Scroll to Top