Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí OOH

31 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 31 – 117 LÊ THANH NGHỊ HÀ NỘI
Kích Thước: 13m X
3m
(39m2 ( 2 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/04/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
29 4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 29 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 129 GIẢI PHÓNG HÀ NỘI
Kích Thước: 13m X
03m
(39m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/04/2024
Tổng Điểm: 89 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
20 1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 20 – 473 NGUYỄN TRÃI HÀ NỘI
Kích Thước: 17.9m X
1.9m
(34.01m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 15/04/2024
Tổng Điểm: 89.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
19 1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 19 – 336 NGUYỄN TRÃI HÀ NỘI
Kích Thước: 17.9m X
1.9m
(34.01m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/04/2024
Tổng Điểm: 89 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
18 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 18 – 108 NGUYỄN TRÃI HÀ NỘI
Kích Thước: 14.9m X
2.22m
(33.078m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/04/2024
Tổng Điểm: 88 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
06 3

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 06 -225 HỒNG HÀ, HÀ NỘI
Kích Thước: 11.9m x 2 biển và 12.9m x 2 biển X
2.9m x 2 biển và 2.9m x 2 biển
(34.51m2 ( 2 biển ) và 37.41m2 ( 2 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/04/2024
Tổng Điểm: 88.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
17 4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 17 – 110 PHẠM NGỌC THẠCH
Kích Thước: 13m X
3m
(39m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 12/04/2024
Tổng Điểm: 87 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
16 4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 16 – 85 THÁI HÀ
Kích Thước: 14.9m X
1.9m
(28.31m2 ( 2 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 11/04/2024
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
15 1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 15 – 109 CHÙA BỘC
Kích Thước: 14.9m X
1.9m
(28.31m2 ( 2 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 11/04/2024
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
14 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 14, 178 TÂY SƠN HÀ NỘI
Kích Thước: 9.9m X
3.6m
(35.64m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 11/04/2024
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
13 1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 13 – 292 TÂY SƠN
Kích Thước: 15m X
2,4m
(36m2 ( 2 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 10/04/2024
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
12 1

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 300.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Hộp đèn
Vị Trí: HỘP ĐÈN CẦU BỘ HÀNH HNC 12 – 210 XÃ ĐÀN
Kích Thước: 9,95m X
3,45m
(34.3275‬m2 ( 4 biển ))

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 10/04/2024
Tổng Điểm: 87.5 Xếp Loại: B
Combo marketing stragety:
Scroll to Top