Chinese (Simplified)EnglishVietnamese
Đèn Chiếu Sáng Cảnh Quan (Led wall washer)

Đèn Chiếu Sáng Cảnh Quan (Led wall washer)

Thông số kỹ thuật

Đèn Chiếu Sáng Cảnh Quan (Led wall washer)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on email
Mô tả

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-WYZ24-I Φ196*H160 DC24V 24W 3030/OSRAM Single
CTH-WYZ24-I Φ196*H160 AC220V 24W
CTL-WYZ36-I Φ196*H160 DC24V 36W
CTH-WYZ36-I Φ196*H160 AC220V 36W
CTL-WYZ36-I Φ196*H160 DC24V 24*1.5W RGB DMX512
CTL-WYZ48-I Φ196*H160 DC24V 24*2W RGBW
CTL-WYZ54-I Φ196*H160 DC24V 36*1.5W RGB
CTL-WYZ72-I Φ196*H160 DC24V 36*2W RGBW

 

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-WYZ12-II Φ148*H149 DC24V 12W 3030/OSRAM Single
CTH-WYZ12-II Φ148*H149 AC220V 12W
CTL-WYZ18-II Φ148*H149 DC24V 18W
CTH-WYZ18-II Φ148*H149 AC220V 18W
CTL-WYZ18-II Φ148*H149 DC24V 12*1.5W RGB DMX512
CTL-WYZ24-II Φ148*H149 DC24V 12*2W RGBW
CTL-WYZ27-II Φ148*H149 DC24V 18*1.5W RGB
CTL-WYZ36-II Φ148*H149 DC24V 18*2W RGBW

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-AGZ72-I Φ318*H388 DC24V 72W 3030/OSRAM Single
CTH-AGZ72-I Φ318*H388 AC220V 72W
CTL-AGZ60-I Φ318*H388 DC24V 60W
CTH-AGZ60-I Φ318*H388 AC220V 60W
CTL-AGZ48-I Φ318*H388 DC24V 48W
CTH-AGZ48-I Φ318*H388 AC220V 48W
CTL-AGZ108-I Φ318*H388 DC24V 72*1.5W RGB DMX512
CTL-AGZ144-I Φ318*H388 DC24V 72*2W RGBW
CTL-AGZ90-I Φ318*H388 DC24V 60*1.5W RGB
CTL-AGZ120-I Φ318*H388 DC24V 60*2W RGBW
CTL-AGZ72-I Φ318*H388 DC24V 48*1.5W RGB
CTL-AGZ96-I Φ318*H388 DC24V 48*2W RGBW

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-AGZ36-II L318*W157*H260 DC24V 36W 3030/OSRAM Single
CTH-AGZ36-II L318*W157*H260 AC220V 36W
CTL-AGZ30-II L318*W157*H260 DC24V 30W
CTH-AGZ30-II L318*W157*H260 AC220V 30W
CTL-AGZ24-II L318*W157*H260 DC24V 24W
CTH-AGZ24-II L318*W157*H260 AC220V 24W
CTL-AGZ54-II L318*W157*H260 DC24V 36*1.5W RGB DMX512
CTL-AGZ72-II L318*W157*H260 DC24V 36*2W RGBW
CTL-AGZ45-II L318*W157*H260 DC24V 30*1.5W RGB
CTL-AGZ60-II L318*W157*H260 DC24V 30*2W RGBW
CTL-AGZ36-II L318*W157*H260 DC24V 24*1.5W RGB
CTL-AGZ48-II L318*W157*H260 DC24V 24*2W RGBW

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-AGZ18-III L205*W152*H176 DC24V 18W 3030/OSRAM Single
CTH-AGZ18-III L205*W152*H176 AC220V 18W
CTL-AGZ15-III L205*W152*H176 DC24V 15W
CTH-AGZ15-III L205*W152*H176 AC220V 15W
CTL-AGZ12 -III L205*W152*H176 DC24V 12W
CTH-AGZ12-III L205*W152*H176 AC220V 12W
CTL-AGZ27-III L205*W152*H176 DC24V 18*1.5W RGB DMX512
CTL-AGZ36-III L205*W152*H176 DC24V 18*2W RGBW
CTL-AGZ22-III L205*W152*H176 DC24V 15*1.5W RGB
CTL-AGZ30-III L205*W152*H176 DC24V 15*2W RGBW
CTL-AGZ18-III L205*W152*H176 DC24V 12*1.5W RGB
CTL-AGZ24-III L205*W152*H176 DC24V 12*2W RGBW

 

Led flood light for tree

Model Size voltage Power Chip Effect
CZL-CLZG18-I L303*H118 DC24V 72W 3030/OSRAM Single
CZH-CLZG18-I L303*H118 AC220V 72W
CZL-CLZG15-II L303*H118 DC24V 60W
CZH-CLZG15-II L303*H118 AC220V 60W
CZL-CLZG12-III L303*H118 DC24V 48W
CZH-CLZG12-III L303*H118 AC220V 48W
CZL-CLZG18-I L303*H118 DC24V 108W RGB DMX512
CZH-CLZG18-I L303*H118 DC24V 144W RGBW
CZL-CLZG15-II L303*H118 DC24V 66W RGB
CZH-CLZG15-II L303*H118 DC24V 120W RGBW
CZL-CLZG12-III L303*H118 DC24V 72W RGB
CZH-CLZG12-III L303*H118 DC24V 96W RGBW

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CZL-CLZG18-I L303*H128 DC24V 18W 3030/3535 Single
CZH-CLZG18-I L303*H128 AC220V 18W
CZL-CLZG15-II L303*H128 DC24V 15W
CZH-CLZG15-II L303*H128 AC220V 15W
CZL-CLZG12-III L303*H128 DC24V 12W
CZH-CLZG12-III L303*H128 AC220V 12W
CZL-CLZG18-I L303*H128 DC24V 18*1.5W RGB DMX512
CZH-CLZG18-I L303*H128 DC24V 18*2W RGBW
CZL-CLZG15-II L303*H128 DC24V 15*1.5W RGB
CZH-CLZG15-II L303*H128 DC24V 15*2W RGBW
CZL-CLZG12-III L303*H128 DC24V 12*1.5W RGB
CZH-CLZG12-III L303*H128 DC24V 12*2W RGBW

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-DZS24-I L339*W80*H133 DC24V 24W 3030/OSRAM Single
CTH-DZS24-I L339*W80*H133 AC220V 24W

 

Led floodlight

Model Size voltage Power Chip Effect
CTL-DZS12-II L173*W80*H133 DC24V 12W 3030/OSRAM Single
CTH-DZS12-II L173*W80*H133 AC220V 12W

 

Led tree light

Model Size voltage Power Chip Effect
CZL-WYZ24-I Φ207*H200 DC24V 24W 3030/OSRAM Single
CZH-WYZ24-I Φ207*H200 AC220V 24W
CZL-WYZ36-I Φ207*H200 DC24V 36W
CZH-WYZ36-I Φ207*H200 AC220V 36W
CZL-WYZ48-I Φ207*H200 DC24V 24*2W RGB DMX512
CZL-WYZ48-I Φ207*H200 DC24V 24*2W RGBW
CZL-WYZ72-I Φ207*H200 DC24V 36*2W RGB
CZL-WYZ72-I Φ207*H200 DC24V 36*2W RGBW

 

Led tree light

Model Size voltage Power Chip Effect
CZL-WYZ12-II Φ158*H151 DC24V 12W 3030/OSRAM Single
CZH-WYZ12-II Φ158*H151 AC220V 12W
CZL-WYZ18-II Φ158*H151 DC24V 18W
CZH-WYZ18-II Φ158*H151 AC220V 18W
CZL-WYZ24-II Φ158*H151 DC24V 12*2W RGB DMX512
CZL-WYZ24-II Φ158*H151 DC24V 12*2W RGBW
CZL-WYZ36-II Φ158*H151 DC24V 18*2W RGB
CZL-WYZ36-II Φ158*H151 DC24V 18*2W RGBW

 

Led wall washer light

Model Size voltage Power Chip Effect
CXL-DZS72 L1000*W80*H133 DC24V 72W 3030/OSRAM Single
CXH-DZS72 L1000*W80*H133 AC220V 72W
CXL-DZS60 L1000*W80*H133 DC24V 60W
CXH-DZS60 L1000*W80*H133 AC220V 60W
CXL-DZS48 L1000*W80*H133 DC24V 48W
CXH-DZS48 L1000*W80*H133 AC220V 48W
CXL-DZS108 L1000*W80*H133 DC24V 72*1.5W RGB DMX512
CXL-DZS144 L1000*W80*H133 DC24V 72*2W RGBW
CXL-DZS90 L1000*W80*H133 DC24V 60*1.5W RGB
CXL-DZS120 L1000*W80*H133 DC24V 60*2W RGBW
CXL-DZS72 L1000*W80*H133 DC24V 48*1.5W RGB
CXL-DZS96 L1000*W80*H133 DC24V 48*2W RGBW

 

Led wall washer light

Model Size voltage Power Chip Effect
CXL-ZS36-I L1000*W55*H119 DC24V 36W 3030/OSRAM Single
CXH-ZS36-I L1000*W55*H119 AC220V 36W
CXL-ZS54-I L1000*W55*H119 DC24V 36*1.5W RGB DMX512
CXL-ZS72-I L1000*W55*H119 DC24V 36*2W RGBW

 

Led wall washer light

Model Size voltage Power Chip Effect
CXL-ZS24-II L1000*W45*H114 DC24V 24W 3030/OSRAM Single
CXH-ZS24-II L1000*W45*H114 AC220V 24W
CXL-ZS18-II L1000*W45*H114 DC24V 18W
CXH-ZS18-II L1000*W45*H114 AC220V 18W
CXL-ZS36-II L1000*W45*H114 DC24V 24*1.5W RGB DMX512
CXL-ZS48-II L1000*W45*H114 DC24V 24*2W RGBW
CXL-ZS27-II L1000*W45*H114 DC24V 18*1.5W RGB
CXL-ZS36-II L1000*W45*H114 DC24V 18*2W RGBW

 

Led wall washer light

Model Size voltage Power Chip Effect
CXL-ZS12-III L1000*W33*H72 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CXL-ZS15-III L1000*W33*H72 DC24V 15W
CXL-ZS12-III L1000*W33*H72 DC24V 12W RGB
CXL-ZS12-III L1000*W33*H72 DC24V 12W RGBW

 

Led wall washer light

Model Size voltage Power Chip Effect
CXL-XXM36-I L1000*W55*H116 DC24V 36W 3030/OSRAM Single
CXL-XXM24-II L1000*W45*H116 DC24V 24W 3030/OSRAM Single
CXL-XXM18-II L1000*W45*H116 DC24V 18W
CXL-XXM12-III L1000*W33*H78 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CXL-XXM15-III L1000*W33*H78 DC24V 15W
CXL-XXM12-III L1000*W33*H78 DC24V 12W RGB DMX512
CXL-XXM12-III L1000*W33*H78 DC24V 12W RGBW

 

Led wall washer light

Model Size voltage Power Chip Effect
CXL-XGP12 L1000*W27.5*H66 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single

 

Led linear light

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-RG12 L1000*W33*H55 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-RG15 L1000*W33*H55 DC24V 15W
CAL-RG12 L1000*W33*H55 DC24V 12W RGB DMX512
CAL-RG12 L1000*W33*H55 DC24V 12W RGBW

 

Led linear light

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-YRY12 L1000*W33*H55 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-YRY15 L1000*W33*H55 DC24V 15W
CAL-YRY12 L1000*W33*H55 DC24V 12W RGB DMX512
CAL-YRY12 L1000*W33*H55 DC24V 12W RGBW

 

Led linear light

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-YJL12 L1000*W30*H40 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-YJL12 L1000*W30*H40 DC24V 12W RGB DMX512
CAL-YJL12 L1000*W30*H40 DC24V 12W RGBW

 

Led linear light

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-YMZ12 L1000*W30*H40 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-YMZ12 L1000*W30*H40 DC24V 12W RGB DMX512
CAL-YMZ12 L1000*W30*H40 DC24V 12W RGBW

 

Led linear light

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-YD12 L1000*W20*H38 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-YD12 L1000*W20*H38 DC24V 12W RGB/EPISTAR DMX512
CAL-YD12 L1000*W20*H38 DC24V 12W RGBW/EPISTAR DMX512
 

 

Led linear light/PMMA

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-TM12-I L1000*W30*H60 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-TM15-I L1000*W30*H62 DC24V 15W 5050/EPISTAR Single
CAL-TM12-I L1000*W30*H60 DC24V 12W RGB DMX512
CAL-TM12-I L1000*W30*H62 DC24V 12W RGBW DMX512

 

Led linear light/PMMA

Model Size voltage Power Chip Effect
CAL-TM12-II L1000*W20*H60 DC24V 12W 5050/EPISTAR Single
CAL-TM15-II L1000*W20*H60 DC24V 15W 5050/EPISTAR Single
CAL-TM12-II L1000*W20*H60 DC24V 12W RGB DMX512
CAL-TM12-II L1000*W20*H60 DC24V 12W RGBW DMX512

 

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ:

Sản phẩm liên quan
Màn hình LED – Công nghệ 3D hiện đại nhất

Product name: Màn hình LED - Công nghệ 3D hiện đại nhất

Application: Đại lý, cửa hàng, showroom trưng bày, shop, nhà hàng độc quyền, quán ăn, ...

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Tùy theo qui cách

Optional Fitting: Phù hợp theo thực tế

PANO TRÒN CHÂN TRỤ VÒNG XOAY

Product name: Billboard chân trụ tròn vòng xoay

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Tùy theo qui cách

Material: Thép tấm, hiflex, bê tông cốt thép

Optional Fitting: Phù hợp theo thực tế

THI CÔNG BILLBOARD TRIVISION

Product name: Billboard Trivision

Size: Theo kích thước thực tế

Color: Tùy theo qui cách

Material: Thép tấm và trivision

Optional Fitting: Phù hợp theo thực tế

Scroll to Top