Tỉnh/Thành phố
Lọc Theo Tỉnh Thành
Loại quảng cáo
Lọc Theo loại quảng cáo

Vị trí OOH

Untitled-4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000 phương tiện/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VỊ TRÍ 7 PHÁO ĐÀI LÁNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Kích Thước: 15m (ngang) X
6.5m (cao)
(97,5m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 23/05/2024
Tổng Điểm: 91.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture4

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 1,564,759 times /2 weeks
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO VÒNG XOAY TAM HIỆP, TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Kích Thước: 16.5mW X
6.8mH
(79,2 m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 20/05/2024
Tổng Điểm: 92.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 1,564,759 times /2 weeks
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO VÒNG XOAY CẦU BÌNH TRIỆU, TP THỦ ĐỨC
Kích Thước: 16.1mW X
8.6mH
(79,2 m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 20/05/2024
Tổng Điểm: 93.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture12

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG GIAO LỘ PHAN VĂN TRỊ, NGUYỄN OANH 2 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 20m X
8.2m
(164m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 91.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture35

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG 443 HAI BÀ TRƯNG, CHỢ TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, HCM
Kích Thước: 10m X
8m
(80m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 95 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
ngã 5 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 500.000 lượt người / ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG NGÃ 5 GÒ VẤP (NGÃ 5 CHUỒNG CHÓ) 40 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG 3, GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 12,3m X
6m
(73,8m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 92.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture31

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG BƯU ĐIỆN BÌNH THẠNH, NGÃ BA PHAN ĐĂNG LƯU, LÊ VĂN DUYỆT, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 8m X
15m
(120m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture27

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 600,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VÒNG XOAY 10 PHẠM VĂN ĐỒNG, QUẬN GÒ VẤP, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 12m X
6m
(72m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 92 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
599 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG SỐ 599, ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 13.2m X
6m
(79.2m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture24

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG VÒNG XOAY 06 PHẠM VĂN ĐỒNG, QUẬN GÒ VẤP, HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 10m X
6m
(60m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 90.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Picture21

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 650,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: PANO ỐP TƯỜNG NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN, 374 NGUYỄN KIỆM, QUẬN PHÚ NHUẬN
Kích Thước: 17.6m X
6m
(105.6m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 09/05/2024
Tổng Điểm: 91 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
398 2

Xếp Loại :

Lưu Lượng: 550,000 lượt/ ngày
Lượt View:
Thể Loại : Pano Ốp Tường
Vị Trí: BIỂN ỐP TƯỜNG SỐ 398, ĐƯỜNG PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH
Kích Thước: 11m X
6m
(66m2)

PANORAMA 360o

Live view camera

Report (traffic)

Ngày Đánh Giá: 25/04/2024
Tổng Điểm: 91.5 Xếp Loại: A
Combo marketing stragety:
Scroll to Top